Klachten

Indien u niet tevreden bent met onze dienstverlening moedigen wij u aan om dat aan ons kenbaar te maken. Indien u zich niet comfortabel voelt om dit te doen of het niet het gewenste resultaat oplevert vragen wij u contact op te nemen met onze klachtencommissie. De klachtencommissie kan bereikt worden door een email te sturen naar info@meritadvocaten.com. Als uw klacht niet naar behoren is verholpen zijn er voor u, afhankelijk van het type klacht, verschillende opties, naast uw recht om een civiele procedure te starten. 

Ten aanzien van onze advocaten kunt u desgewenst een disciplinaire klacht indienen bij de deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam