Wij leveren geïntegreerde en strategische juridische diensten voor elk van de belangrijkste onderdelen van uw bedrijf, namelijk dienstverlenings-, productie-, verkoop- en handelsactiviteiten, financiën, personeelszaken en sales & marketing. 

We combineren uitgebreide juridische kennis met een goed begrip van wat een bedrijf als geheel doet functioneren. Omdat we uw onderneming vanuit een overkoepelend perspectief beschouwen en weten hoe elk van de onderdelen van het bedrijf met elkaar samenwerkt, zijn wij in staat om geïntegreerde, effectieve en rendabele oplossingen te leveren voor uw bedrijf. 

Wij verstrekken de juridische onderbouwing van strategische en ondernemings plannen voor een grote verscheidenheid aan ondernemingen. Als deel van het team, spelen wij een centrale rol in onderhandelingen over fusies & acquisities, commerciële contracten, fusies, reorganisaties, uitbesteding van productie en servicefaciliteiten, intreden in joint-ventures en het beëindigen van samenwerkingen. Wij werken voor ondernemingen en bedrijven die hun ambities na willen jagen. 

Indien nodig verzoeken wij de tussenkomst van een rechtbank of bijvoorbeeld een arbitrage-panel om de positie van het bedrijf te versterken. Uiteraard uitsluitend indien dit strategisch van belang is waarbij de belangen van het bedrijf en haar voornaamste belanghebbenden altijd voorop staan.

Fred Liu

DIENSTVERLENINGS_, PRODUCTIE-, VERKOOP- EN/OF HANDELSACTIVITEITEN

Phyllis Green

FINANCIËN

Phyllis Hernandez

PERSONEELSZAKEN

Sara Eckart

SALES AND MARKETING